Ons Doel

Roemeense (jong)volwassenen een toekomst bieden door het geven van woon- en werk begeleiding

 

Onze Doelgroep

Stichting Timulazu zet zich in voor jongvolwassenen (18+) die veelal uit een programma van de kinderbescherming, van andere stichtingen of van de straat komen. Deze jongeren kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken in het leren op eigen benen te staan. Door een tijd bij ons in het project te komen wonen en werken, verschillende cursussen te volgen, (zoals ‘Wie ben ik?’, ‘Relaties’, ‘Engels’ en ‘Alpha)’ en stage te lopen, ontdekken ze wie ze zijn, wat hun talenten zijn en dat ze het waard zijn om hun plek in de maatschappij in te nemen. Ons doel is dan ook dat ze, nadat ze ons traject hebben doorlopen zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Hoewel we hen helpen met het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals koken, schoonmaken en geconcentreerd je werk doen, zetten we ons ook in om hen te steunen in de psychische problemen die deze doelgroep vaak heeft. Dit gaat bijvoorbeeld over hechtingsproblematiek, een lage eigenwaarde, trauma’s etc. Stichting Timulazu is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met hechtingsproblematiek. Voor de jongeren vormen we een familie, een altijd blijvende achterban. Dit is iets wat zij vaak in hun leven gemist hebben. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en het gevoel van veiligheid bij de jongeren.

 

Onze Methodiek

 

Bij Stichting Timulazu werken we in verschillende fases die de jongvolwassene allemaal, op hun eigen tempo, doorlopen. Elke fase duurt minstens 3 maanden, afhankelijk van de individuele processen. Elke jongvolwassene krijgt een mentor toegewezen (een van de sociaal werkers) bij wie ze altijd terecht kunnen. De mentor staat naast hen en begeleidt hen door het proces heen. We werken aan de hand van het 'levenshuis'. We willen bouwen aan het levenshuis door ons te richten op 4 verschillende pilaren: "sociaal", "fysiek", "financieel" en "emotioneel". In elke fase wordt er aan de verschillende pilaren aandacht gegeven om het huis op gelijkwaardige manier te bouwen. Als de jongvolwassenen alle fases hebben doorlopen hebben ze een volwaardig levenshuis die stevig gebouwd is. Het fundament van elk levenshuis is God. We doen ons werk gebaseerd op Zijn Woord en Werk en geloven dat zonder God geen levenshuis gebouwd kan worden. 

Fase 1: In Fase 1 leren de jongvolwassenen vooral zichzelf en hun eigen kwaliteiten kennen. Ze leren o.a. schoonmaken, koken met een van de leiders en punctualiteit. Daarnaast worden er in de cursussen onderwerpen behandelt zoals: respect, vriendschap en emoties. Ze krijgen 100 lei zakgeld per maand om dingen te kopen die ze zelf willen. Alle basisbehoeften worden voorzien door Timulazu.

Fase 2: In Fase 2 leren ze zichzelf kennen in verhouding tot de mensen om hen heen. Daarnaast richten we ons op het verzelfstandigen van de jongvolwassenen. Zo moeten ze één keer in de week voor zichzelf koken in een aparte keuken, zullen ze voor het eerst één of meerdere dagen per week stage gaan lopen en krijgen ze 300 lei zakgeld per maand waarvan ze zelf hun hygiene producten (tandpasta, shampoo etc.) moeten kopen. Dit zodat ze leren omgaan met (de waarde van) geld. 

Fase 3: In Fase 3 is het doel het vinden van een betaalde baan en zelfstandigheid. Zo koken ze dagelijks hun eigen eten en doen weekboodschappen van het geld wat ze maandelijks krijgen, in deze fase 500 lei. Ze maken een cv en gaan op zoek naar een baan. Afhankelijk van wat ieder nodig heeft zullen ze ook op zichzelf gaan wonen of blijven ze nog een tijdje bij Timulazu wonen. 

Fase 4: Tenslotte, in Fase 4 wonen de jongvolwassenen op zichzelf, hebben ze een betaalde baan en kunnen ze voor zichzelf zorgen. Timulazu blijft achter hen staan als hun familie.

Onze Missie

Stichting Timulazu zorgt ervoor dat (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar uit hun sociaal- en maatschappelijk isolement worden gehaald doordat ze een volwaardig leven leren op te bouwen voor zichzelf, hun omgeving en de Roemeense maatschappij.

Onze Visie

Stichting Timulazu wil investeren in (jong)volwassenen door het aanbieden trainingsprogramma gericht op wonen, werken, gezondheid, welzijn en financiën. Zo wordt er deze doelgroep een kans geboden op een betere toekomst, wat op zijn beurt een positieve bijdrage zal hebben aan de ontwikkeling van de Roemeense maatschappij.

 

Oprichtster Evi vertelt:

 

"Mijn verhaal over hoe alles begon bij Timulazu. Op mijn 16 kwam ik voor het eerst in Roemenië in een meisjeskindertehuis in een kasteel dichtbij Târgu Mures. Op mijn 18 besloot ik stage te lopen in kindertehuizen in Roemenië voor mijn SPW opleiding. Tijdens mijn stage heb ik besloten om in Roemenië te gaan wonen daar kwam ik later mijn man, Misi, tegen en samen hebben we een dochter.

Wanneer de kinderen uit kindertehuizen weg moeten op hun 18e, redden ze het vaak niet omdat hen niet geleerd is om op eigen benen te staan. Toen ik dat doorhad, op mijn 18e, wist ik gelijk dat ik graag wat wilde kunnen betekenen voor deze doelgroep. Ik had zelf ook wat vriendinnen uit die tehuizen waarmee het echt niet goed ging wanneer ze weg moesten toen ze 18 werden. Het project kwam toen nog niet echt van de grond en dus werkte ik verder in een kindertehuis en bij andere projecten. Pas rond mijn 30ste kwamen mensen uit Laag Zuthem, familie en vrienden, op mijn pad om samen een project op te zetten in Roemenië en een kringloop in Heino, Nederland. 

We wilden samen iets doen voor jongeren die uit kindertehuizen moeten en eigenlijk nog hulp nodig hebben om voor hun zelf te kunnen zorgen.  

Het is belangrijk voor mij dat we samen aan tafel zitten eten, de jongeren uit het project en de leiding samen, en een familie kunnen zijn. Ik wil dat ze weten dat als iets niet lukt, we er voor elkaar zullen zijn, dat we samen mooie dingen meemaken en dat we niet oordelen omdat elke persoon waardevol is. 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor al jullie hulp om Timulazu, de huidige jong volwassen en de jong volwassen die nog gaan komen, te helpen en ze een familie te geven: FAMILIE TIMULAZU!"

 


Volg ons op onze sociale media

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.