SPONSOREN

Wat is het?

Stichting Timulazu zet zich in voor jongeren (18+) die veelal uit een programma van de kinderbescherming, van andere stichtingen of van de straat komen. Deze jongeren kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken in het leren op eigen benen te staan. Door een tijd bij ons in het project te komen wonen en werken, verschillende cursussen te volgen, (zoals ‘Wie ben ik?’, ‘Relaties’, ‘Engels’ en ‘Alpha)’ en stage te lopen, ontdekken ze wie ze zijn, wat hun talenten zijn en dat ze het waard zijn om hun plek in de maatschappij in te nemen. Ons doel is dan ook dat ze, nadat ze ons traject hebben doorlopen zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Hoewel we hen, zeker in de begin fase, helpen met het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals koken, schoonmaken en geconcentreerd je werk doen, zetten we ons ook in om hen te steunen in de psychische problemen die deze doelgroep vaak heeft. Dit gaat bijvoorbeeld over hechtingsproblematiek, een lage eigenwaarde, trauma’s etc. Stichting Timulazu is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met hechtingsproblematiek. Voor de jongeren vormen we een familie, een altijd blijvende achterban. Dit is iets wat zij vaak in hun leven gemist hebben. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en het gevoel van veiligheid bij de jongeren. Een jongere aannemen in het project kost natuurlijk geld. Vandaar dat we het volgende programma opzetten: sponsor een jongere! Door een jongere te sponsoren maakt u het hierboven beschreven werk mogelijk. 

Waarom Sponsoren?

De opbrengst van Kringloop Timulazu in Nederland kan de kosten van de vaste lasten veelal kan dekken. Maar, er blijven genoeg andere kostenposten over. Daarom willen we u vragen of u een jongere wilt steunen. U kunt zelf het bedrag kiezen waarvoor u een jongere wilt steunen. Of u nou de volledige maandelijkse kostenpost wilt dekken of een deel ervan is volledig aan u! Elke maandelijkse bijdrage helpt. 

 

Hoeveel kost het?

Een jongeren verblijft gemiddeld minstens 7 maanden bij ons in het huis van het project in Roemenië. In die maanden wordt er voorzien van alle basisbehoeften, eten, drinken, vaste lasten zoals water, electra etc. Daarnaast volgen de jongeren soms extra cursussen en voorzien we in de medische behoeften zoals doktersafspraken en naar de tandarts gaan. Al met al komt het er op neer dat een jongere onderhouden ongeveer €180,- per maand kost. Dit is per fase verschillend. (Lees meer over onze methodiek hier)

 

Schematisch ziet dat er zo uit:

Fase 1: Leefkosten:                € 100,00 per maand (nodig 3-6 maanden)

Fase 2 en 3: Leefkosten:     € 150,00 per maand (nodig 6 maanden)

Verzekeringen:                       € 75,00 eenmalig

Cursussen en transport:    € 75,00 per maand (nodig 6 maanden)

Medisch:                         +/- €  110,00 eenmalig

Totaal:                                         € 2.135,00

                              Maandelijks: ongeveer € 180,- per jongvolwassene

 


Waar draagt uw geld aan bij?

U geld gaat rechtstreeks naar de kostenposten voor de jongere.

De indirecte gevolgen van uw bijdrage zijn dat:

- U helpt een jongere zelfstandig te worden in de maatschappij.

- U geeft ze een nieuw thuis omringt door “een nieuwe familie”.

- U geeft ze hoop op een betere toekomst zodat zij dat op hun beurt weer door kunnen geven aan hun kinderen. 

 

Wat extra info

- Hoewel wij u aan een specifieke jongere zullen koppelen wat betreft tijdsduur van uw sponsoring zullen wij de jongere niet op de hoogte stellen van uw sponsoring. Dit omdat we geen stalk-gedrag willen bevorderen of een bepaald gedachtegoed in hen willen aanwakkeren waarin ze denken dat ze ‘minder’ of juist 'meer' zijn, of wat dan ook. 

- Als een gevolg hiervan is het dus niet mogelijk om persoonlijk contact op de te nemen met uw toegewezen jongere. Daarnaast willen we graag dat elke jongere gelijk behandelt wordt. Mocht een jongere al voorzien zijn van een sponsor en een ander nog niet, dan kan dit een gevoel van ongelijkheid geven in de groep. U kunt op de hoogte blijven van wat er met de jongeren gebeurt via onze accounts op Facebook en Instagram. (Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen)

- Het is dus ook niet mogelijk om geschenken op te sturen voor alleen uw eigen jongere. 

- Rond uw toegewezen jongere het project eerder af dan een jaar, dan zullen wij u op de hoogte brengen. U kunt dan uw steun stopzetten of ervoor kiezen een nieuwe jongere te sponsoren. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 


Volg ons op onze sociale media

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.